શ્રી અન્નપૂર્ણા માતાજી સત્ય છે
શ્રી માતાજીની પધરામણી – ઘટ સ્થાપના - સંવત ૨૦૭૯ આસો સુદ - ૧ ને રવિવાર તા. 15/10/2023 - સમય સવાર ના 9:40 થી 12:30 સુધી. | આરતી નો સમય - દરોજ સવારે ૯.૩૦ તથા રાત્રે ૭.૩૦ કલાકે. | આઠમનો ઉપવાસ - આસો સુદ – ૮ ને તા. 22/10/2023 ને રવિવાર | નવચંડી યજ્ઞ - આસો સુદ – ૯ ને સોમવાર તા. 23/10/2023 સોમવાર. | શ્રીફળ હોમવાનો સમય - સાંજના  04:40  કલાકે. | Subcribe Our YouTube Channel :- Kahandas Dhanji |
 • 31222017082236187.jpg
  શ્રી કહાનદાસ ધનજીના
  વારસો
  શ્રી અન્નપૂર્ણા માતાજી
  ઉપાસના સંકુલ
  "સોજિત્રા"
 • 31232017082339154.jpg
  શ્રી કહાનદાસ ધનજીના
  વારસો
  શ્રી અન્નપૂર્ણા માતાજી
  ઉપાસના સંકુલ
  "સોજિત્રા"

કહાનદાસ ધનજીના વારસો - અન્નપૂર્ણા માતાજી ઉપાસના સંકુલમા આપનુ સ્વાગત છૅ.

અન્નપૂર્ણા માતાજી હિન્દૂ દેવતાઓ ખાસ કરીને માન્ય આદરણીય. તેમણે જગદમ્બા માતા, જેમને વિશ્વ ચાલે છે એક સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. અન્નપૂર્ણા શાબ્દિક 'અનાજ દેવતા (અનાજ) છે. સનાતન ધર્મ પ્રાણીઓ માં અન્નપૂર્ણા ના આશિર્વાદ દ્વારા ખોરાક મેળવવા કે ઓળખે છે.

પ્રસંગો

વંશવૃક્ષ

કહાનદાસ ધનજીના વારસો

પુસ્તકો અને સામગ્રી

માહિતી ઉપલબ્ધ નથી

સમાચાર

માહિતી ઉપલબ્ધ નથી